CO sensory / geçiriji

 • kömürturşy gazy

  kömürturşy gazy

  Hakyky wagt ambians kömürturşy gazynyň derejesini kesgitleýär we iberýär
  Bäş ýyldan gowrak ömür
  Çyzykly ölçeg üçin 1x analog çykyş
  Modbus RS485 interfeýsi
  Iň pes bahasy bilen iň ýokary öndürijilik
  F2000TSM-CO-C101, ýapyk ýa-da ýarym ýapyk awtoulag duralgalarynda kömürturşy gazyny kesgitlemek we geçirmek we uglerod monoksidiniň ölçeglerine görä daşky gurşawy kadalaşdyrmak üçin ýörite döredildi.Aňsat gurnamak we iş wagtynda iň az tehniki hyzmat etmek üçin niýetlenendir.