Ozon dolandyryjy

 • Ajaýyp öndürijilikli gyzgyn satuw Ozon Monitor

  Ajaýyp öndürijilikli gyzgyn satuw Ozon Monitor

  Hakyky wagt kesgitlemek we ambian ozon derejesine gözegçilik etmek
  Içindäki elektrokimiki ozon datçigi
  Ozony ölçemek üçin iki basgançakly duýduryş nokadyny belläň
  Buzzer duýduryşy we 3 reňkli arka yşyk LCD görkezijisi
  2x röle gury kontakt netijelerini we 1x analog çykyşyny üpjün ediň
  Modbus RS485 aragatnaşyk interfeýsi
  Pes bahasy bilen has ýokary öndürijilik

 • O3 gözegçilik ediji analog we röle çykyşy

  O3 gözegçilik ediji analog we röle çykyşy

  Daşky gurşawyň ozon derejesini anyklamak we gözegçilik etmek
  Içinde elektrokimiki ozon datçigi, temperatura kompensasiýasy bilen.
  Çyglylyga gözegçilik etmek islege bagly.
  Duýduryş sesi bar ýa-da öçürilýär
  Ozon datçigi modulynyň dizaýny, çalyşmak aňsat.
  Iş düwmeleri bilen islege bagly OLED displeýi.
  Iki gözegçilik usuly we nokat saýlamasy bilen ozon generatoryny ýa-da ventilyatory dolandyrmak üçin bir röle çykyşy.
  Ozonyň ölçeg bahasy üçin bir analog çykyş.
  Modbus RS485 aragatnaşyk interfeýsi.
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi

 • Wi-Fi ozon datçigi

  Wi-Fi ozon datçigi

  Ozony hakyky wagtda we içerde anyklamak
  Diwara gurnamak, WIFI aragatnaşyk interfeýsi, Modbus RS485 seriýa porty
  Içindäki elektrokimiki ozon datçigi, temperatura we çyglylyk öwezini dolmak bilen
  Ozon datçigi modully dizaýn, çalyşmak aňsat
  Meýletin OLED ekrany
  24VDC / VAC ýa-da 100 ~ 230VAC elektrik üpjünçiligi
  Diwara berkidiji ýaý bilen üpjün ediň