Bölejikler

 • Bölek PM2.5 Zawod üpjün edijisine gözegçilik ediň

  Bölek PM2.5 Zawod üpjün edijisine gözegçilik ediň

  Optiki IR LED duýgur usuly bilen professional kanal datçiginde gurlan.Içerki PM2.5 konsentrasiýasyna hakyky wagt gözegçiligi.
  Highokary takyklyk temperaturasynda we RH datçiginde gurlan, içerdäki howanyň temperaturasyna we RH-e gözegçilik ediň.
  Dürli gurşawda G03-PM2.5 ölçegleriniň takyklygyny kepillendirmek üçin öwezini dolmak usuly we dokuz kalibrleme nokadyna çenli özboluşly tehnologiýamyzy ulanmak.
  LCD hakyky wagt ölçegini we PM2-iň ortaça bahasyny, şeýle hem hakyky wagt temperaturasyny we RH ölçeglerini görkezýär.
  Göni we düşnükli okamak üçin PM2.5-iň alty derejesi üçin alty sany arka LCD ýörite dizaýn.
  uzak möhletli howpsuzlyk elektrik üpjünçiligi: güýç adapteri bilen 5VDC
  Opsiýa: Modbus protokoly bilen RS485 interfeýsi
  Ulanyjylar içerdäki PM2.5 konsentrasiýasyny gaty gowy bilýärler we howa arassalaýjy / howa arassalaýjysyny aňsatlyk bilen saýlap bilerler.Içerdäki howanyň arassalanmagynyň görünýän täsirini görmek bilen çäklenmän, howany arassalaýjy enjamdan hem peýdalanyň.