Telaire CO2 moduly (amfenol)

 • Ownuk we ykjam CO2 datçik moduly

  Ownuk we ykjam CO2 datçik moduly

  Telaire T6613, asyl enjam öndürijileriniň (OEM) göwrümine, bahasyna we gowşuryş garaşyşlaryna laýyk gelýän kiçijik, ykjam CO2 datçik modulydyr.Bu modul, elektron bölekleriniň dizaýny, integrasiýasy we ulanylyşy bilen tanyş müşderiler üçin amatlydyr.Bölümleriň hemmesi 2000 we 5000 ppm çenli uglerod dioksidiniň (CO2) konsentrasiýa derejesini ölçemek üçin zawodda kalibrlenendir.Has ýokary konsentrasiýa üçin Telaire goşa kanal datçikleri bar.Telaire, ýokary göwrümli önümçilik ukyplaryny, global satuw güýjüni we duýgur programma zerurlyklaryňyzy goldamak üçin goşmaça in engineeringenerçilik çeşmelerini hödürleýär.

 • Iki kanal CO2 datçigi

  Iki kanal CO2 datçigi

  Telaire T6615 goşa kanal CO2 datçigi
  Modul, asyl nusganyň göwrümine, bahasyna we gowşuryş garaşyşlaryna laýyk gelýär
  Enjam öndürijileri (OEM).Mundan başga-da, onuň ykjam bukjasy bar bolan dolandyryş we enjamlara aňsat birleşmäge mümkinçilik berýär.

 • Modul, 5000 ppm çenli CO2 konsentrasiýa derejesini ölçýär

  Modul, 5000 ppm çenli CO2 konsentrasiýa derejesini ölçýär

  Telaire @ T6703 CO2 seriýasy, içerdäki howanyň hiline baha bermek üçin CO2 derejesini ölçemeli programmalar üçin amatlydyr.
  Bölümleriň hemmesi 5000 ppm çenli CO2 konsentrasiýa derejesini ölçemek üçin zawodda kalibrlenendir.

 • Has takyklygy we durnuklylygy bilen OEM kiçi CO2 datçik moduly

  Has takyklygy we durnuklylygy bilen OEM kiçi CO2 datçik moduly

  Has takyklygy we durnuklylygy bilen OEM kiçi CO2 datçik moduly.Ajaýyp öndürijiligi bilen islendik CO2 önümine birleşdirilip bilner.