Sagdyn ýapyk gurşaw gurmak we goldamak

  • MSD-CO2-2
  • Bilim mekdebiniň okuwçylary kompýuter tor tehnologiýasy düşünjesi
  • MSD-PMD-3

Biz hakda

Işimiz, içerdäki howanyň sagdyn hiline kömek etmekde üýtgeşiklik döredýär.Howanyň hiline gözegçilik önümleri bilen meşgullanýan Hytaýyň iň irki kompaniýalarynyň biri hökmünde Tongdy hemişe güýçli tehnologiýa ösüşine we ýapyk howanyň hil monitorlarynda dizaýn mümkinçiliklerine ünsi jemleýär.

Içerdäki howanyň hiline goşant goşan ýyllar

Sagdyn içerdäki howanyň hilini döretmek baradaky esasy maksadymyzy amala aşyrmak üçin hakyky we takyk maglumatlary almaga we tehnologiýa we in engineeringenerçilik pudagynda täze nesilleri ösdürmäge borçlanýarys.

Tongdy hakda

Işimiz, içerdäki howanyň sagdyn hiline kömek etmekde üýtgeşiklik döredýär.Howanyň hiline gözegçilik önümleri bilen meşgullanýan Hytaýyň iň irki kompaniýalarynyň biri hökmünde Tongdy hemişe güýçli tehnologiýa ösüşine we ýapyk howanyň hil monitorlarynda dizaýn mümkinçiliklerine ünsi jemleýär.