CO gözegçilik ediji

 • kömürturşy gazy

  kömürturşy gazy

  Howa uglerod monoksidini hakyky wagtda kesgitlemek üçin dizaýn.
  Highokary takyklyk çyglylygy we temperaturany kesgitlemek islege bagly
  LCD uglerod monoksitini we goşmaça temperaturany we RH ölçegini görkezýär.
  Aňsat işlemek üçin akylly düwmeler
  Adaty ulanylyşda 3 ýyldan gowrak wagt bolan ajaýyp elektrohimiki CO datçigi
  Ölçeg üçin 1X analog çyzykly çykyş (0 ~ 10VDC / 4 ~ 20mA saýlanyp bilner) bilen üpjün ediň
  Iki nokada çenli gury aragatnaşyk netijelerini üpjün etmek
  RS485 Modbus / BACnet interfeýsi islege bagly
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi
  CE-tassyklama

 • Modbus / BACnet CO datçigi we dolandyryjysy

  Modbus / BACnet CO datçigi we dolandyryjysy

  Islege görä temperaturany kesgitlemek bilen howadaky uglerod monoksidiniň konsentrasiýasyna hakyky wagt gözegçiligi
  Jaýlar üçin berk we çydamly önümçilik synp gurluşy dizaýny
  5 ýyla çenli ömri bolan meşhur Japaneseapon Karbon Monoksid datçiginiň içinde
  Modbus RTU ýa-da BACnet -MS / TP aragatnaşyk islege bagly
  OLED ekrany islege bagly
  Üç reňkli LED dürli CO derejesini görkezýär
  Bellenen nokat üçin “Buzzer” duýduryşy
  Dürli CO diapazonlary saýlanyp bilner
  Howanyň hereketine baglylykda 30 metre çenli datçigiň örtügi.
  CO ölçeg bahasy üçin 1x 0-10V ýa-da 4-20mA analog çyzykly çykyş
  Iki sany ýapyk / öçürilen röle netijelerini üpjün ediň
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi