CO2 + VOC gözegçilik ediji

 • CO2 TVOC bilen ýapyk howanyň hiline gözegçilik we gözegçilik ediji

  CO2 TVOC bilen ýapyk howanyň hiline gözegçilik we gözegçilik ediji

   

  SMART ýapyk howanyň hil datçigi

  Içerdäki howanyň hiline real wagt gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.
  Gurlan NDIR görnüşli CO2 infragyzyl datçik, öz-özüni kalibrleme funksiýasyna eýedir, bu bolsa CO2 ölçegini has takyk we ygtybarly edýär.
  CO2 datçiginiň ömri 10 ýyldan köp.
  Ondarymgeçiriji VOC datçikleriniň ömri 5 ýyldan köp.
  Sanly integral temperatura we çyglylyk datçigi, 10 ýyldan ýokary hyzmat möhleti.
  Tri reňk (ýaşyl / sary / gyzyl) arka reňkli LCD ekrany içerdäki howanyň hilini, optimal / orta / pes görkezýär.
  Iki duýduryş tertibi: buzzer duýduryşy we yşyk çyrasynyň reňkini üýtgetmek duýduryşy.
  Howa çalşygy enjamyna gözegçilik etmek üçin 1 ugurly röle netijelerini beriň (islege görä).
  Duýgur düwmäni işletmek aňsat.
  Peýdaly model oňat öndürijiligiň artykmaçlyklaryna eýedir we öýde ýa-da ofis gurşawynda IAQ-ny ýüze çykarmak we gözegçilik etmek üçin amatlydyr.
  220VAC ýa-da 24VAC / VDC güýji islege bagly däl.Kuwwatly adapter hökmany.Stoly gurnamak we diwara gurnamak hökmany.
  StandardB standarty we CE şahadatnamasy.