Daşky howanyň hilini kesgitleýji

 • Açyk howanyň hili köp sensorly monitor

  Açyk howanyň hili köp sensorly monitor

  IAQ önümleriniň dizaýnynda we önümçiliginde 14 ýyllyk tejribe, Europeewropa we ABŞ-a we Aýlag sebtine uzak möhletleýin eksport, köp taslama tejribesi
  Parametrleri takyk ölçemek we ýokary çykdajy öndürijilik gatnaşygy üçin gurlan täjirçilik derejeli ýokary takyklyk bölejikleri duýmak moduly.
  Atmosfera, tunel, ýerasty we ýarym ýerasty gurşawa gözegçilik etmek üçin sekiz töweregi parametr bar.
  IPagyş we gar çydamly, IP53 gorag reýtingi bilen ýokary temperatura çydamly dizaýn.
  Howanyň hiline gözegçilik etmek üçin amatly şertlerde, iň ýakyn açyk gurşawdan maglumatlar üçin elýeterli
  Dürli aragatnaşyk interfeýs wariantlaryny üpjün ediň, maglumatlary saklamak, derňemek we deňeşdirmek üçin gözegçilik we derňew programma üpjünçiligini birikdiriň
  Içerdäki we açyk maglumatlary deňeşdirmek we derňemek, içerdäki howanyň hiliniň monitorlary bilen bilelikde işlemek we howanyň hilini ýokarlandyrmak ýa-da energiýa tygşytlamak çözgütlerini işläp düzmek.