Geçiriji howa hilini kesgitleýji

 • Geçiriji howa hilini kesgitleýji

  Geçiriji howa hilini kesgitleýji

  • IAQ önümlerini 14 ýyldan gowrak hünär dizaýny we öndürmek, güýçli çykyşlar bilen dünýä bazarlaryna uzak möhletli eksport kepillendirilýär
  • Içerki täjirçilik ýokary takyklyk datçigi moduly, eýeçilik tehnologiýasy, uzak möhletli durnukly we ygtybarly amaly
  • Dürli gurşawy kanagatlandyrmak üçin senagat derejeli gabyk we gurluş.
  • Aňsat arassalamak we uzak wagtlap ulanmak üçin howa nasosynyň ýerine Pitot turbasynyň giriş we rozetka dizaýnyny gaýtadan ulanmak üçin aýrylýan süzgüç tor
  • Howanyň yzygiderli sesini kepillendirmek üçin janköýer tizligini awtomatiki sazlaň
  • Maglumatlary saklamak, derňemek we deňeşdirmek üçin gözegçilik we derňew programma üpjünçiligi platformasyny saýlamak we birikdirmek üçin dürli aragatnaşyk interfeýsini üpjün ediň
  • Gurnamak üçin has amatly iki sany elektrik üpjünçiligi
  • RESET şahadatnamasy CE-tassyklama

  Içerdäki howanyň hil monitory, howanyň hil ölçeýjisi, daşky gurşaw gözegçiligi, howanyň gözegçilik ulgamlary, howanyň hilini kesgitleýji, howanyň hapalanmagyny ölçeýän enjam, howanyň hilini ölçemek gurallary, howanyň hilini ölçemek gurallary, kanalyň hilini ölçeýji enjam, aki ölçeg enjamy, howanyň hapalanmagyny ölçemek gurallary, howanyň hilini ölçemek enjamlary