Temp. & RH geçiriji

 • Temperatura we çyglylyk datçigi, goşmaça LCD displeý bilen ýokary takyklyk, HVAC we BAS BMS ulgamlary üçin kanal

  Temperatura we çyglylyk datçigi, goşmaça LCD displeý bilen ýokary takyklyk, HVAC we BAS BMS ulgamlary üçin kanal

  • Highokary takyklyk bilen çyglylygy we temperaturany ýüze çykarmak we çykarmak üçin niýetlenendir
  • Daşarky datçikleriň dizaýny, ölçegleri has takyklaşdyrýar, komponentleriň gyzdyrylmagyna täsir etmeýär
  • Çyglylygy we temperatura datçiklerini sanly awtoulag öwezini dolmak bilen birleşdirdi
  • Actualörite ak reňkli LCD hakyky temperaturany we çyglylygy görkezmek bilen saýlanyp bilner
  • Ansat gurnamak we sökmek üçin akylly gurluş
  • Dürli amaly ýerler üçin özüne çekiji görnüş
  • Temperatura we çyglylyk doly kalibrleme
  • Çyglylygy we temperaturany ölçemek üçin iki çyzykly analog netijäni beriň
  • Modbus RS485 aragatnaşyk