Gat ýyladyş termostaty

 • Adaty programmirläp bolýan pol bilen ýyladyş termostaty

  Adaty programmirläp bolýan pol bilen ýyladyş termostaty

  Amatlylygyňyz üçin öňünden meýilleşdirildi.Iki programma tertibi: Hepdede 7 gün dört güne çenli döwür we her gün temperatura ýa-da hepdede 7 günüň dowamynda iki gün açmak / öçürmek üçin programma.Lifestyleaşaýyş durmuşyňyza laýyk gelmelidir we otagyňyzyň daş-töweregini amatly eder.
  Iki gezek temperaturany üýtgetmegiň ýörite dizaýny, içerdäki ýyladyşyň täsir etmeginden gaça durýar, takyk temperatura gözegçiligini üpjün edýär.
  Içki we daşarky datçik otagyň temperaturasyna gözegçilik etmek we poluň temperaturasynyň iň ýokary çägini kesgitlemek üçin elýeterlidir
  RS485 Aragatnaşyk interfeýsi opsiýasy
  Baýram rejesi, bellenen dynç alyş günlerinde tygşytlaýjy temperaturany saklamaga mümkinçilik berýär