CO2 + VOC geçiriji

 • Howanyň hiline gözegçilik ediji we CO2 we TVOC, Temp. & RH

  Howanyň hiline gözegçilik ediji we CO2 we TVOC, Temp. & RH

  CO2, dürli üýtgäp durýan gaz (TVOC), temperatura, çyglylyk ýa-da çyglylyga real wagt gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.
  Öz-özüni kalibrleme funksiýasy bilen NDIR infragyzyl CO2 datçiginde gurlan, CO2 konsentrasiýa ölçegini has takyk, ygtybarly edýär.
  10 ýyllyk hyzmat möhletinde CO2 datçigi.
  Highokary duýgur garyşyk gaz zondy, TVOC we çilim tüssesi ýaly dürli üýtgäp durýan gazlara gözegçilik edýär.
  Import edilen ýokary takyk sanly temperatura we çyglylyk barlagy islege bagly.
  Okuwlary has takyk etmek üçin temperatura we çyglylyk öwezini dolmak (CO2 we TVOC üçin).
  CO2 konsentrasiýasyna, TVOC we temperatura (ýa-da çyglylyk) laýyk gelýän 3 sany analog netijäni beriň.
  LCD displeý islege bagly.LCD CO2, dürli hapalaýjy gazlar (TVOC), temperatura we çyglylyk ölçeglerini görkezýär.
  Diwar gurmak, ýönekeý we amatly
  Modbus RS485 aragatnaşyk interfeýsi islege bagly, CO2, TVOC, real wagt geçiriş, temperatura we çyglylygy ölçemek maglumatlary.
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi
  StandardB standarty, CE tassyklamasy

 • Kanalda CO2 we TVOC bilen howa hiliniň datçigi

  Kanalda CO2 we TVOC bilen howa hiliniň datçigi

  Howa kanalynda hakyky wagt kömürturşy gazy we howanyň hili (VOC)

  Takyk takyklyk temperaturasy we çyglylyk

  Giňeldilip bilinýän zond bilen akylly sensor zondy islendik howa kanalyna aňsatlyk bilen gurnalyp bilner

  Sensor zondynyň töwereginde suw geçirmeýän we gözenekli film bilen enjamlaşdyryldy

  3 ölçeg üçin 3-e çenli analog çyzykly çykyş

  4 ölçeg üçin Modbus RS485 interfeýsi

  LCD displeý bilen ýa-da bolmasa

  CE-tassyklamasy