Sensor oturdyň - WGBC

MSD ýüklemeleri: MSD Maglumat sahypasy, MSD Ulanyjy Manua , MSD gurmak wideosy

PMD ýüklemeleri: PMD maglumat sahypasy, PMD ulanyjy Manua , PMD gurnama wideosy, PMD arassa tozan geçirmeýän wideo

TFA ýüklemeleri: TF9 Maglumat sahypasy, TFA ulanyjy gollanmasy , TFA gurnama wideosy, TFA modul wideosyny çalyşyň, TFA arassa tozan geçirmeýän wideo

WIFI konfigurasiýasy: MSD-WiFi konfigurasiýa spesifikasiýasy-V.0720R


Iş wagty: -20anwar-08-2020